หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 18 งาน

1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

- รับผิดชอบดำเนินการจัดเตรียมเรื่องการปฐมนิเทศ
- รับผิดชอบในการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ดำเนินก
วันที่ 1 มี.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. ผู้จัดการฝ่าย (การตลาด)

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

- วางแผน, กำหนดยุทธ์ศาสตร์ สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแบ่งปันและเพิ่มยอดขายหน่วยงา วันที่ 1 มี.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เจ้าหน้าที่สรรหา (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

- สรรหาพนักงานตามที่ต้นสังกัดส่งใบคำขอ
- ติดต่อผู้สมัครงานเพื่อนัดสัมภาษณ์เบื้องต้น
- ดูแล ปรับปรุ
วันที่ 1 มี.ค. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 (ตามประสบการณ์)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เจ้าหน้าที่เงินเดือน

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

- ดูแลงานในส่วนงาน Time attendence
- สรุปสถิติขาด ลา มาสาย ของพนักงาน
- บันทึกข้อมูลเวลาในระบบ Pay
วันที่ 1 มี.ค. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

- ดำเนินการเปิด - ปิด งานระบบต่าง ๆ ของอาคาร ตามเวลาที่กำหนด
- PM งานระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าต่าง
วันที่ 1 มี.ค. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน 11,000 - 14,000 บาท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

1.วางเเผนการตลาดให้สอดคล้องกับโครงการเพื่อสนับสนุนการขายให้ได้เป้าตามที่ต้องการ
2.วิเคราะห์ข้อมูลลู
วันที่ 1 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. หัวหน้าส่วนการตลาดทรัพย์สินให้เช่า

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

1.วางเเผนยุทธศาสตร์ สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ ความพึงพอใจ ความจงรักภักดีของลูกค้าเพ วันที่ 1 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. วิศวกรโยธา(ภาคสนาม)

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

- จัดทำ BOQ/ราคาจ้างงาน
- จัดทำเอกสารประกอบสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
- ทำแผนงานก่อสร้าง
- แผนการใช้วั
วันที่ 1 มี.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. เจ้าหน้าที่การเงิน

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

- ออกใบเสร็จรับเงิน และเก็บเงินหน้างาน
- มีความรู้เรื่องบัญชี และการเงิน
- มีความรับผิดชอบในงาน
-
วันที่ 1 มี.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. ผจก.ฝ่ายธุรการทรัพย์สิน

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

- วางแผนและบริหารงานในความรับผิดชอบ
- ดูแลงานประกันภัยรถยนต์-อาคารให้ได้เงื่อนใขที่สุด
- จัดระบบงา
วันที่ 1 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. เจ้าหน้าที่บัญชี

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

บันทึกเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างรายตัว
ทำจ่ายให้เจ้าหน้าหนี้การค้าตาม Due ของบริษัท
คีย์รายงานภาษี
วันที่ 12 ก.พ. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง
- ตรวจปริมาณและคุณภาพในงวด
วันที่ 12 ก.พ. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. Application Support

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

- ควบคุมดุแลงานสนับสนุนการใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในองค์กร
- จัดการระบบฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานได้อย่
วันที่ 12 ก.พ. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุุโส (ประจำสำนักงานใหญ่)

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

- วางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับโครงการเพื่อสนับสนุนการขาย
- วางแผนสื่อกาวรตลาดและควบคุมบงประมาณที่บริ
วันที่ 12 ก.พ. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. วิศวกรประเมินราคา

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

*ออกแบบงานวิศวกรรมโครงการสร้าง
- ออกแบบโครงสร้างวิศวกรรม ร่วมกับฝ่ายออกแบบ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
-
วันที่ 12 ก.พ. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพโครงการ

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามาตรฐานงานก่อสร้าง
- ตรวจสอบปริมาณและการเบิก-จ
วันที่ 12 ก.พ. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. พนักงานต้อนรับ (สามารถเข้ากะได้)

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

- ให้บริการรับจองห้องพัก/อำนวยความสะดวกและประสานงานในทุกๆ เรื่อง
- Key ข้อมูล Check - in , Check ou
วันที่ 12 ก.พ. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท (ตามประสบการณ์)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. เจ้าหน้าที่ Time attendence ด่วน!!

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

- ดูแลงานในส่วนงาน Time attendence
- สรุปสถิติขาด ลา มาสาย ของพนักงาน
- บันทึกข้อมูลเวลาในระบบ Pay
วันที่ 12 ก.พ. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี